DANSA I MOVIMENT

dansa i moviment

15 de febrer, d’11-14h i 15:30-18:30

Lloc: RODA DE TER

Taller a càrrec de Maria Camats

Mitjançant la pedagogia Orff Schulwerk, que entén la música i la dansa com a elements fonamentals pel creixement individual i col·lectiu, s’invita als participants a què descobreixin la música i la dansa en un procés actiu a través de l’exploració dels seus elements primaris. Així doncs, es partirà d’exercicis col·lectius de moviment i exploració sonora per crear una funció oberta al públic on es podrà veure tot el que s’ha treballat al taller.