documents d’interès

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

És el document que defineix la visió, la missió i els principis ideològics del centre, conté a més el seu model d’organització i gestió i el model pedagògic.

Oferta educativa 20-21

En aquest document hi trobareu l’oferta educativa per al curs 2020-2021. Hi trobareu els diferents programes amb què estructurem la nostra oferta, amb l’edat que hi correspon, els itineraris educatius, les assignatures i les modalitats..

Taxes Escola de Música 20-21

En aquest document hi trobareu l’oferta educativa desglossada i les quotes mensuals corresponents a cada assignatura, així com el preu de la matrícula annual.

Normativa Preinscripció 20-21

Aquesta normativa és d’aplicació per a l’admissió d’alumnat a l’Escola Municipal de Música “El Faristol” de Roda de Ter i l’Esquirol i regula el procés pel que ha de desenvolupar-se, de conformitat amb el que disposa el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres d’ensenyaments sufragats amb fons públics.

Préstec d’instruments

L’Escola Municipal de Música ‘El Faristol’ de Roda de Ter i l’Esquirol ha anat adquirint, al llarg dels anys, un seguit d’instruments que poc a poc van conformant el parc d’instruments del centre. Aquests contribueixen al desenvolupament ordinari de les activitats de l’Escola (classes, audicions, concerts…) i ofereixen la possibililitat d’ésser deixats a aquells alumnes que en tinguin necessitat. Si us cal un instrument per començar, consulteu la normativa i poseu-vos en contacte amb l’Escola.