l’equip docent

8DC9541F-CB78-45AF-8FA2-A06702E5AC4F

Equip directiu:

 • Dani Medina (direcció): llenguatge musical i piano
 • Sarai Ferrer (cap d’estudis): flauta travessera, cambra, conjunt instrumental i conjunt a les escoles.
 • Laia Rovira (comunitat): música i moviment, taller d’instruments, conjunt instrumental, conjunts a les escoles
 • Maria Camats (comunicació): piano, acordió diatònic, taller d’instruments, Orff, conjunts a les escoles i música i moviment.
 • Pep Tarradas (produccions): trompeta, trombó, taller d’instruments, conjunt jove i complementàries d’avançat

Equip docent:

 • Martina Arqués: violoncel, cor infantil, cor i escena, conjunts a les escoles i llenguatge.
 • Albert Carrique: saxo, llenguatge, conjunt jove i complementàries d’avançat.
 • Betel M. Daura: percussió, conjunt de percussió i conjunts a les escoles.
 • Queralt Valls: violí, conjunt instrumental, conjunts a les escoles.
 • Marc Reguant: clarinet i cor d’adults.
 • Esteve Martínez: baix elèctric, guitarra elèctrica, conjunts a les escoles, combo i conjunt instrumental.
 • Roger Santacana: piano, teclat i combo.
 • Daniel López: guitarra, conjunt, conjunts a les escoles.
 • Helena Camps: cant, cor jove, cor mitjans, cor i escena.