LLARGA DURADA

primer contacte_foto

La formació musical esdevé, des de les primeres edats, un element de gran importància pel desenvolupament de les capacitats creatives i de socialització. Volem inspirar en els infants, nens i nenes l’amor per la música i la necessitat de relacionar-s’hi al llarg de la vida, ja sigui com a oient, com a intèrpret, o com a participant en un esdeveniment musical. Al darrer any d’aquesta etapa els nens i nenes comencen a fer les primeres passes amb el seu instrument.                    

programa bàsic

Aquest programa, dividit en dos cicles, està adreçat a infants a partir de 8 anys amb coneixements musicals previs o no. Es basa en la pràctica instrumental i vocal en grup, una manera en què es potencia el treball en equip i cooperatiu. Aquest programa inclou, la classe d’instrument, els conjunts instrumental i vocal i en el segon cicle de formació bàsica l’assignatura de llenguatge musical. Optativament es pot participar en grups de música de cambra i combos.

programa avançat_foto

És un programa adreçat a aquells alumnes que ja han superat el programa de formació bàsica i volen adquirir un grau de compromís amb l’aprenentatge musical que afavoreixi un aprofundiment tècnic, teòric i pràctic. En aquest programa, la classe d’instrument és individual, es participa en conjunts instrumentals i vocals i assignatures complementàries (harmonia, arranjaments, consciència auditiva, etc.)

música a mida_foto

Aquest programa permet triar la formació musical ‘a la carta’.  És oberta a tothom a partir de 12 anys, sense límit d’edat ni la necessitat de tenir cap tipus de formació musical prèvia. Hi pots aprendre a tocar un instrument, cantar en un cor, tocar en un conjunt instrumental o en un grup de cambra, etc.

Oferta instrumental

 

Anuncis